Jaarlijks wordt op de algemene ledenvergadering de contributie vastgesteld voor het volgende jaar.

Op 10 september 2018 is de contributie voor het jaar 2019/2020 de contributie vastgesteld op € 36,-