Op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt de hoogte van de contributie vastgesteld voor het volgende jaar.

De contributie voor het jaar 202/2021 is vastgesteld op € 37,00.