Op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt de hoogte van de contributie vastgesteld voor het volgende jaar.

Het verenigingsjaar van de EHBO afdeling Lemmer loopt van 1 september 2022 t/m 1 september 2023.

De contributie voor het jaar 2022/2023 is vastgesteld op € 42,00.